(Sedan) Sesin, Seslenişin0,030 litre11.yy.da Danişmendliler'in merkezi olan, Orta Karadeniz Bölgesinde bir ilçe12. ve 13yy.da, başka ses ve müzikle karıştırılmış olarak söylenen dini ses müziği12.yy Güney İtalya halkı tarafından söylenen kısa dans şarkısına verilen genel ad13.yy.da Assam'ın büyük bölümüne sahip olan kabile1339 1528 yıllarında siyasette etkili olmuş, Cenova'lı aile14.yy.da Fransa’da kullanılmaya başlanan, taşınabilir ateşli silah14.yy.da kullanılan ince, uzun çoğu kez üç köşeli hançer14.yy.da Orta Anadolu’da kurulmuş Türk beyliği1418'de Halepte derisi yüzülerek öldürülmüş ünlü tasavvuf ozanı15.yy.da doğan, klasik Japon şiiri nazım şekillerinden15.yy.da doğan, klasik Japon şiiri nazım şekillerinden biri15.yy.dan önce İtalya’da başlayan sonra Avrupa’ya yayılan sanat ve bilim1506 1543 yıllarında Etiyopya'yı egemenliği altına almış bir hareketin önderi16.yüzyılda Fransa'da kurulmuş, koyu Katolik inançlarını sürdüren Hıristiyan tarikatı1698'de ilk buhar makinesini içat eden mucit17.yy. Kadar Akdeniz'de kullanılan bir tür ticaret gemisi18. Sülaleden Mısır Firavunu ve tek tanrıcı Aton dininin kurucusu18. Yüzyılda ortaya çıkan süslemeci sanat akımı18.yy başında Fransa’da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bezeme üslubu18.yy da ortaya çıkan, çiftlerin toplu halde gösterişli ve kıvrak hareketlerle yaptıkları dans18.yy.da ortaya çıkan, çiftlerin toplu halde gösterişli ve kıvrak hareketlerle yaptıkları dans1822'de Londra'da kurulan Kraliyet Müzik Akademisi'nin simgesi1840 1905, Optik kuramına yenilikler getirmiş Alman fizikçi1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde gümüş sikke1853'te ilk kez Jean pantolonu üreten kişi1854 yılında İstanbul'da açılan ilk yabancı ajans bürosu1862 1920, sosyolojik ve tarihsel romanlarıyla tanınan, Miranda'da çay, Temmuz güneşi gibi eserleri bulunan Fransız yazar1868'de ilk daktiloyu icat eden, bir gazetenin yazı işleri müdürü olan, mucit1873 1877 tarihleri arasında İstanbul'da yayımlanan bir mizah dergisi1878 II.Abdülhamit'i tahtan indirmek için 500 kişiyle Çırağan Sarayına saldıran ve bu sürede öldürülen gazeteci1878'de elektrik ampülünü icad eden mucit1881'de Çarlık Rusya'sında kurulan gizli ve siyasi örgüt1885'te havagazı lambasını ivat eden, Avusturya'lı kimyacı1888 tarihinden başlayarak Osmanlıda kullanılan bir top19.yy.da İstanbul tiyatrolarında ortaya çıkan eğlendirici şarkı19.yy.da ortaya çıkan, doğaçlama izlenimi verecek biçimde bestelenen piyano eseri19.yy.da saz şairlenin seyrek kullandıkları bir şiir biçimi1905'te Çarlık Rusya'sına karşı ayaklanan ünlü zırhlı1909'da Kuzey kutbunu keşfeden Amerikalı kaşif1915 TED bir Alman denizaltçılısı tarafından batırılan ve ABD nine 1. Dünya savaşına girmesine neden olan yolcu gemisi1917 yılından beri her yıl özellikle gazetecilik ve çeşitli sanat dallarında dağıtılan ''Pulitzer'' ödüllerinin kurucusu ABD'li gazeteci1917 yılından bu yana ABD'de her yıl özellikle gazetecilik ve çeşitli sanat dallarında verilen ödül1922 1977 yılları arasında yayınlanmış, haftalık siyasal mizah dergisi1923 1934 yılları arasında etkinlik gösteren Sovyet siyasi polis örgütü1929'da Nobel Edebiyat Ödülü alan Alman yazar1930'larda ABD'de meydana çıkan toplumsal başkaldırı tiyatrosunun önde gelen oyun yazarlarından1933 1978 yılları arasında çıkan bir düşün dergisi1933'te elektron mikroskopunu Max Kroll ile birlikte icad eden, Alman Bilim Adamı