logo
Facebook Twitter RSS
<

LABADA nedir?

Bulmacalarda da karşılaşabileceğiniz "LABADA" sorusuna cevap olarak "Efelek de denilen çok yıllık otsu bir bitki" yanıtı verilebilir. Bu yanıta alternatif olarak şunlar da sıralanabilir: İlkbahar ve yazın yetişen, ıspanağa benzer bir yeşillik türü, Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetiş, Yaprakları sebze olarak yenen bir bitki, Efelek, Efelek de denilen çok yıllık otsu bir bitki.Yaprakları sebze olarak yenen bir bitki

Anahtar Kelimeler:

labada bulmaca

labada, bulmaca labada, bulmaca sözlüğü labada, sözlük labada, bulmaca çözümü labada, labada nedir, labada tanımı

bulmacada labada

labada, bulmaca labada, bulmaca soruları labada, sözlük labada, labada nedir, labada ne?